Спаьник – кокон.

Extreme: 0C – +24C
Comfort: +5C – +12C

Вес: 1.00 кг